Gizlilik Politikası

1.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

D Et ve Et Ürünleri Gıda Pazarlama Tic. A.Ş. (“Şirket veya “Nusr-Et”)tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, veri sorumlusu sıfatını haiz Şirket’in koruması altındadır. Kişisel veriler, Şirket tarafından işbu Aydınlatma Metni kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), ikincil düzenlemeler ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin sair mevzuata uygun olarak işlenmektedir. Veri sorumlusu olarak, kişisel verilerinizin gizliliğini ve güvenliğini sağlamayı taahhüt etmekteyiz.

KVKK uyarınca kişisel veriler, kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Şirket tarafından işlenen kişisel verileriniz, bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı grupları, toplanma yöntemi, hukuki sebebi ve söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız aşağıda açıklanmaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni, www.nusr-et.com.tr adresinden ulaşabileceğiniz internet sitemizi, çevrimiçi ziyaretçi, müşteri, potansiyel müşteri ve çalışan adayı olarak ziyaret ettiğinizde, gerçekleştirdiğiniz işlemle bağlantılı olarak topladığımız, kullandığımız ve işlediğimiz kişisel verileriniz için geçerlidir.

2.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Nusr-Et olarak kişisel verilerinizi farklı kaynaklardan elde etmekteyiz. Kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri aşağıdaki tabloda açıklanmaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Doğrudan İlgili Kişi Aracılığıyla

Elektronik Cihaz veya Tarayıcı Aracılığıyla

Kişisel verileriniz doğrudan sizlerden elde edilebilmektedir. (Örneğin, e-posta posta adresinizi iletişim kurmak amacıyla bizlerle paylaşmak isteminiz veya internet sitemizde sunulan herhangi bir hizmete abone olmak istemeniz halinde kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz halinde, bağlandığınız elektronik cihaz veya tarayıcı aracılığıyla kişisel verilerinizi elde edebilmekteyiz.

3.NUSR-ET TARAFINDAN İŞLENMEKTE OLAN KİŞİSEL VERİLERİNİZ, HUKUKİ SEBEPLER VE İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verilerinizi farklı şekillerde işleyebiliriz. Her durumda, kişisel verilerinizi KVKK, ikincil düzenlemeler ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin sair mevzuata uygun şekilde korumayı taahhüt etmekteyiz. Aşağıda listelenen ilgili kişi gruplarının her birinde, kişisel verilerinizi nasıl elde ettiğimizi ve bunları nasıl ele aldığımızı açıklamaktayız.

3.1Çevrimiçi Ziyaretçiler

3.2Çalışan Adayları

3.3Potansiyel Müşteri

3.4Müşteri

3.1.ÇEVRİMİÇİ ZİYARETÇİLER

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz halinde işlediğimiz kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepler aşağıda açıklanmıştır.

Kişisel Veriler

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Veri İşlenme Amaçları

Hukuki Sebep

IP adresi bilgileri,

İnternet sitesi giriş-çıkış bilgileri,

Log kayıtları.

İşlem Güvenliği Bilgileri

5651 Sayılı Kanun’dan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Ad, soyadı,

Adres,

E-posta adresi.

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Sizlerden gelen talep ve şikâyetlerin değerlendirilerek çözüme kavuşturulması

Meşru menfaat

Çerez verileri (daha fazla bilgi için lütfen Çerez Politikamızı inceleyin.)

Teknik Veriler

Web sitesi kullanıcılarının tercihlerini hatırlamak

Pazarlama ve Reklamcılık

Açık rıza

Ad, soyadı,

Cep telefonu numarası

Ses kaydı.

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Ses Kaydı Bilgileri

Çağrı merkezi hizmetinin sağlanarak ilgili kişilerin bilgilendirilmesi, aramanın teyidi, müşteri memnuniyetinin sağlanması, taleplerin yanıtlanması amaçlarıyla kişisel veriler işlenmekte olup, ileride doğabilecek olan uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi için saklanmaktadır.

Meşru menfaat

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

3.2.ÇALIŞAN ADAYLARI

İnternet sitemizde ilan edilen pozisyonlar için iş başvurusunda bulunmanız halinde, başvurunuzun değerlendirilmesi amacıyla ilgili kişisel veriler işlenmektedir.

Kişisel Veriler

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Veri İşlenme Amaçları

Hukuki Sebep

Ad, soyad,

Doğum tarihi,

Doğum yeri,

Uyruk,

Medeni durumu,

Adres,

Email adresi,

Cep telefonu numarası

Fotoğraf

CV,

Eğitim geçmişi,

Performans ve kariyer gelişimi bilgileri.

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Görsel Kayıtlar

Performans ve Eğitimle İlgili Bilgiler

Talep edilen pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi.

İş başvurusunun sonuçlandırılarak tarafınıza gerekli bilgilendirmenin yapılması.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Ad, soyad,

Doğum tarihi,

Doğum yeri,

Uyruk,

Medeni durumu,

Adres,

Email adresi,

Cep telefonu numarası

Fotoğraf

CV,

Eğitim geçmişi,

Performans ve kariyer gelişimi bilgileri

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Görsel Kayıtlar

Performans ve Eğitimle İlgili Bilgiler

Oluşabilecek uygun pozisyonlar için çalışan adaylarının kişisel verilerinin saklanması

Açık rıza

3.3.POTANSİYEL MÜŞTERİ

Potansiyel müşterilerimize ait işleyebileceğimiz kişisel verilerin neler olduğu, işlenme amaçları ve hukuki sebepler aşağıdaki tabloda açıklanmaktadır.

Kişisel Veriler

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Veri İşlenme Amaçları

Hukuki Sebep

Ad, soyad,

E-posta adresi

Cep telefonu numarası

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Kişisel verileriniz, rezervasyonunuzun tamamlanması ve yönetilmesi amacıyla işlenmektedir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Ad, soyad,

E-posta adresi

Cep telefonu numarası

Anket verileri

Satın alma geçmişi,

Çerez verileri

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Pazarlama Verileri

Teknik Veri

Müşterilerimizin en iyi deneyimi yaşamaları ve müşterilerimizin en iyi şekilde ürün ve hizmetlerimizden faydalanabilmesi için analiz ve pazarlama çalışmalarının gerçekleştirilmesi

Açık rıza

3.4.MÜŞTERİ

Şirketimiz tarafından sunulan ürün veya hizmetlerden sizleri faydalandırmak için çalışmaların yapılması ve ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kapsamında, kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler ile işlenebilecektir.

Kişisel Veriler

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Veri İşlenme Amaçları

Hukuki Sebep

Ad, soyad,

E-posta adresi

Cep telefonu numarası

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Kişisel verileriniz, rezervasyonunuzun tamamlanması ve yönetilmesi amacıyla işlenmektedir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Anket verileri

Satın alma geçmişi,

Çerez verileri

Pazarlama Verileri

Teknik Veri

Müşterilerimizin en iyi deneyimi yaşamaları ve müşterilerimizin en iyi şekilde ürün ve hizmetlerimizden faydalanabilmesi için analiz ve pazarlama çalışmalarının gerçekleştirilmesi

Açık rıza

Beslenme/diyet tercihleri

Sağlık Verisi

İlgili kişiye uygun ürünlerin sunulması için beslenme/diyet tercihlerine ilişkin sağlık verileri işlenmektedir.

Açık rıza

4.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3. bölümünde yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde; ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde yurt içindeki adli makamlar veya kolluk kuvvetleri ile paylaşılabilecektir.

Özgür iradenizle açık rıza verdiğiniz takdirde, kişisel verileriniz pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında veri zenginleştirme, kişiselleştirilmiş reklam amacıyla grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz ile paylaşılabilecektir. Nusr-Et iştiraklerinin yurt dışında yerleşik olması halinde, bu tür aktarımlar için KVKK’nın 9. maddesi kapsamında açık rızanızın varlığına ihtiyaç duyulmaktadır. Açık rızanızın mevcut olmaması veya başkaca bir yasal aktarım mekanizmasına başvurulmaması halinde, kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmayacaktır.

5.DİĞER İNTERNET SİTELERİNE BAĞLANTILAR

İnternet sitemiz, ilgilendiğiniz diğer internet sitelerini kolayca ziyaret etmenizi sağlayacak bağlantılar içerebilir. Ancak, internet sitemizden ayrılmak için bu bağlantıları kullandıktan sonra, diğer internet sitesi üzerinde herhangi bir kontrolümüz olmadığını belirtmek isteriz. Bu nedenle, diğer internet sitelerini ziyaret ederken sağladığınız bilgilerin korunmasından ve gizliliğinden sorumlu olmayız ve bu tür internet siteleri aracılığıyla kişisel verilerinizin işlenmesi işbu Aydınlatma Metnine tabi değildir.

6.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Bu Aydınlatma Metninin “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Şirket e başvurarak,

ØKişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Øİşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

ØKişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ØYurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

ØKişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

ØKVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

ØYukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Øİşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ØKişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etmehaklarına sahipsiniz.

7.HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle Dikilitaş Mahallesi Üzengi Sokak No:8/1 Beşiktaş İstanbul adresine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında detveeturunleri@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine, güvenli elektronik imza ve mobil imza ya da tarafınızca Şirket’e daha önce bildirilen ve tarafımızca teyit edilmiş olan Şirket sistemindeki elektronik posta adresini kullanmak suretiylekisiselverilerim@nusr-et.com.tr elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

8.AYDINLATMA METNİ HAKKINDA

Bu Aydınlatma Metni Şirket tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Şirket, bu Aydınlatma Metninde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. Şirket tarafından yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metnininwww.nusr-et.com.tradresinde yayımlanmasıyla birlikte geçerlilik kazanır.