Kullanım Koşulları | Nusr-Et Steakhouse
EN YERİNİZİ AYIRTIN RESTORANLAR

Kullanım Koşulları

1.Kullanım Koşulları ve Kapsam

D Et ve Et Ürünleri Gıda Pazarlama Tic. A.Ş. tarafından sunulan işbu sözleşme (“Kullanım Koşullarıwww.nusr-et.com.tr  adresinden ulaşabileceğiniz “Nusr-Et İnternet Sitesi”ne erişiminiz ve/veya kullanımınız için geçerlidir. İşbu metinde “Nusr-Et”, ikamet ettiğiniz ülkeye bağlı olarak sizlere hizmet sağlayan Nusr-Et işletmesi anlamına gelmektedir. Sizlere hizmet sağlayan Nusr-Et işletmelerini görmek için lütfen işbu metnin “Ek-1” bölümünü okuyunuz.

Nusr-Et İnternet Sitesi’nden yararlanmak isteyen kullanıcıların (“Kullanıcı”) öncelikle işbu Kullanım Koşulları’nı dikkatlice okumaları gerekmektedir. Nusr-Et İnternet Sitesi’ni ancak aşağıda belirtilmiş olan kullanım koşullarını kabul ettiğiniz takdirde kullanabilirsiniz. Nusr-Et İnternet Sitesi’ne erişiminiz ve/veya Nusr-Et İnternet Sitesi’ni kullanmanız, sizin ve/veya temsil etmeye yetkili olduğunuz tüzel kişiliğin işbu Kullanım Koşulları’na tabi olmayı kabul ettiğini göstermektedir.

2.Kullanım Koşulları’nın Güncellenmesi

Nusr-Et, işbu Kullanım Koşulları’nı güncellemek veya revize etmek haklarını saklı tutmaktadır. Kullanıcı olarak, Kullanım Koşulları’nı periyodik olarak gözden geçireceğinizi kabul etmektesiniz. İşbu Kullanım Koşulları’nın değiştirilmiş bir sürümünü kabul edip etmemeye karar vermekte özgürsünüz, ancak Nusr-Et İnternet Sitesi’ni kullanmaya devam edebilmeniz için işbu Kullanım Koşulları’nı değiştirilmiş haliyle kabul etmeniz gerekmektedir. Kullanım Koşulları’nda yer alan hükümleri veya Kullanım Koşulları’nın değiştirilmiş herhangi bir sürümünü kabul etmemeniz halinde, Nusr-Et İnternet Sitesi’ni kullanımınızı sonlandırmanız gerekmekte olup, bu durumda Nusr-Et İnternet Sitesi’nde (mevcut olması halinde) yer alan hesaplarınıza erişim sağlayamayacaksınız.

3.Nusr-Et İnternet Sitesi Aracılığıyla Sağladığınız Bilgiler

Nusr-Et İnternet Sitesi aracılığıyla tarafımıza gönderdiğiniz bilgiler, işbu Kullanım Koşulları kapsamında yer almaktadır. Nusr-Et İnternet Sitesi aracılığıyla sağladığınız bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu; gerekli oldukça bu bilgileri düzenleyip güncelleyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Nusr-Et İnternet Sitesi aracılığıyla rezervasyon hizmetleri dahil olmak üzere herhangi bir hizmetten faydalanmak/faydalandırmak adına kişisel bilgilerini Nusr-Et’e ilettiğiniz kişilerle ilgili olarak, bu bilgileri sağlama yetkisine sahip olduğunuzu ve Nusr-Et İnternet Sitesi’nin üçüncü kişilere ait verileri işlemesi için gerekli tüm bildirimleri yaptığınızı ve onayları aldığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Nusr-Et İnternet Sitesi aracılığı ile kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak daha fazla bilgi edinmek için lütfen www.nusr-et.com.tr adresinde bulunan Nusr-Et İnternet Sitesi Aydınlatma Metni’ni ziyaret ediniz.

4.Rezervasyon Hizmetlerine İlişkin Koşullar

Nusr-Et adına online rezervasyon hizmetlerini OpenTable Inc. sağlamaktadır. Opentable tarafından sunulan kullanım koşullarını okumak için lütfen    https://www.opentable.com/legal/terms-and-conditions    adresini ziyaret ediniz.

5.Fikri Mülkiyet Hakları

Nusr-Et İnternet Sitesi içerikleri ile ilgili olarak fikri mülkiyet haklarının tamamı Nusr-Et’e, iştiraklerine veya üçüncü kişilere aittir. Nusr-Et tarafından sağlanan içeriklerin, öğelerin ve ticari takdim şekillerinin telif hakları, geçerli yasalar kapsamında korunmaktadır ve tamamının veya bir kısmının kopyalanması ve/veya taklit edilmesi yasaktır.

Nusr-Et İnternet Sitesi’nde mevcut tüm ticari markalar, ticari görünüm; tasarım, metin, imge dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurlar, her tür ayni ve şahsi haklar, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm haklar, Nusr-Et’e veya iştiraklerine veya Nusr-Et’e bu tür içerikleri kullanma hak ve lisansını vermiş olan diğer tüzel kişiliklere ait olup, Nusr-Et’in açık ve yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde kullanılamaz veya bunlara hiçbir şekilde müdahale edilemez.

İşbu Kullanım Koşulları tarafından açıkça yetki verilmediği sürece, Nusr-Et’in yazılı izni alınmaksızın, Nusr-Et İnternet Sitesi’nde mevcut hiçbir öge kopyalanamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez, kiralanamaz, ödünç verilemez, satılamaz, bunlardan eser türetilemez, aktarılamaz veya dağıtılamaz. İşbu Kullanım Koşulları’nda veya Nusr-Et ile akdedilen başkaca bir sözleşme kapsamında aksi açıkça belirtilmediği sürece, Nusr-Et sahip olduğu fikri mülkiyet hakları veya herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet hakları ile ilgili olarak Kullanıcılara kısmi veya tam hiçbir hak tanımaz.

6.Nusr-Et İnternet Sitesi’nin Kullanımıyla İlgili Sınırlamalar

İşbu Kullanım Koşulları’nda belirtilen diğer sınırlamaların yanında, Nusr-Et İnternet Sitesi’ni kullanırken aşağıdaki sınırlamalara uygun davranacağınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

i. Nusr-Et İnternet Sitesi’nden aktarılan, alıntılanan bilgilerin kaynağı gizlenmemelidir.

ii. Nusr-Et İnternet Sitesi’nde Kullanıcı’lara ayrılan ve Kullanıcı deneyimlerinin, yorumlarının ifade edilebileceği alanlarda yanlış veya yanıltıcı bilgiler yazılmamalıdır.

iii. Nusr-Et İnternet Sitesi’ne virüs veya herhangi bir zararlı yazılım ile müdahalede bulunulması, zararlı yazılımların yüklenmesi yasaktır.

iv. Nusr-Et İnternet Sitesi’nden hukuka aykırı olarak üçüncü kişilere ait kişisel verilere erişilmesi ve/veya üçüncü kişilere ait kişisel verilerin işlenmesi yasaktır.

v. Nusr-Et İnternet Sitesi’nin performans veya çalışmasını olumsuz etkileyebilecek şekilde veya yetkili kişilerin Nusr-Et İnternet Sitesi’ne erişmelerini engelleyecek herhangi bir şekilde Nusr-Et İnternet Sitesi’nin kullanılması yasaktır.

7.Diğer Bağlantılar

 Giden Bağlantılar

 Gelen Bağlantılar

Nusr-Et İnternet Sitesi üçüncü kişilerin internet sitelerine ve/veya kaynaklarına giden bağlantılar içerebilir (“External Links” veya “Harici Bağlantılar”). Nusr-Et İnternet Sitesi’nde mevcut Harici Bağlantılar siz kullanıcılarımıza kolaylık sağlanması ve işlemlerinizi daha kolay tamamlamanız için sunulmuştur. Harici Bağlantılar’ın Nusr-Et İnternet Sitesi’nde yer alması, Nusr-Et’in bu tür Harici Bağlantılar’ın içeriğini onayladığı anlamına gelmemektedir. Nusr-Et, Harici Bağlantılar’da mevcut hiçbir içerik, yazılım, hizmet veya uygulamanın doğruluğu, kesinliği, performansı veya kalitesi konusunda hiçbir teminat veya garanti sunmaz. Nusr-Et, harici bağlantıların kullanılabilirliğinden veya bu internet sitelerinin içerik ya da faaliyetlerinden sorumlu değildir. Harici Bağlantılara erişmeye karar verdiğinizde, bunun riski tamamen sizlere aittir. Ayrıca Harici Bağlantıları kullanmanız halinde, Harici Bağlantı’da mevcut geçerli her türlü politika ve kullanım koşullarına tabi olacaksınız.
 

Nusr-Et İnternet Sitesi’ne bağlantı sağlanmasına dair Nusr-Et ile bir anlaşma söz konusu olmaksızın, üçüncü bir kişinin Nusr-Et İnternet Sitesi kapsamındaki bir adrese düz bir metin bağlantısıyla veya başkaca bir şekilde bağlantı vermesi, Nusr-Et İnternet Sitesi adreslerini referans göstermesi kesinlikle yasaktır.

Nusr-Et İnternet Sitesi’ne doğrudan veya dolaylı olarak bağlantı sağlayan herhangi bir web sitesinin veya diğer aygıtın

i. Nusr-Et İnternet Sitesi’nde mevcut bir İçeriği kopyalaması,

ii. Nusr-Et veya iştiraklerinden herhangi birinin kendisini veya ürünlerini onayladığını herhangi bir şekilde ima etmesi,

iii. Nusr-Et veya iştiraklerinden herhangi birisiyle olan ilişkisi de dahil, yanlış bilgi sağlaması,

iv. Nusr-Et ürün veya hizmetleriyle ilgili yanlış bilgiler sunması,

v. Nusr-Et’ten açık ve yazılı izin almadan Nusr-Et veya iştiraklerinin herhangi bir logosunu veya işaretini kullanması yasaktır.

8.Sonlandırma

Erişim ve kullanım hakkı başkaları için devam etse bile, Nusr-Et’in, Nusr-Et İnternet Sitesini kullanmanızı, istediği zaman ve takdiri kendisine ait olmak üzere istediği herhangi bir nedenle sona erdirebileceğini veya askıya alabileceğini kabul etmektesiniz.  Bu tür bir askıya alma veya sona erdirme durumunda derhal Nusr-Et İnternet Sitesi’ni kullanmayı bırakmanız ve Nusr-Et İnternet Sitesi’nde bulunan içeriğin herhangi bir kısmından veya tamamından kopya elde etmeniz halinde bunların tamamını imha etmeniz gerekir. Ayrıca Nusr-Et’in, Nusr-Et İnternet Sitesi’ne olan erişiminizi feshetmesi veya askıya almasından dolayı size veya herhangi bir üçüncü kişiye karşı hiçbir sorumluluk almayacağını kabul etmiş etmektesiniz.

9.Sorumluluk

Nusr-Et’in sunduğu hizmetten yararlanan Kullanıcı, Nusr-Et İnternet Sitesi’ni hukuka ve amacına uygun şekilde kullanmayı ve Nusr-Et İnternet Sitesi dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul eder. Kullanıcı’nın Nusr-Et İnternet Sitesi aracılığıyla ve/veya dahilinde, Kullanım Koşulları’na ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği herhangi bir işlem, eylem ve/veya faaliyetleri nedeniyle Nusr-Et doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Nusr-Et, Kullanıcı’dan kaynaklanan teknik aksaklıklar sebebiyle hizmetten faydalanılamaması durumunda yükümlülüklerini ifa edememesi nedeniyle sorumlu tutulamayacak ve kendisinden herhangi bir nam altında herhangi bir talepte bulunulamayacaktır.

Nusr-Et İnternet Sitesi’nde Kullanıcı tarafından sağlanan her türlü içerikten Kullanıcı münhasıran sorumludur. Kullanıcı olarak, tarafınızca paylaşılan herhangi bir içeriğin geçerli yasalara uygun olduğunu; üçüncü şahısların fikri mülkiyet hakları dahil olmak üzere herhangi bir hakkını ihlal etmediğini; içeriği sağlamak için gerekli tüm haklara ve yetkilere sahip olduğunuzu kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

10.Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanım Koşulları’nın uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde [Türk Hukuku] uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilaf halinde, [İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri] yetkilidir.

EK 1

Nusr-Et İştiraklerinin Listesi

D Et Ve Et Ürünleri Gıda Pazarlama Ticaret  A.Ş.

Etiler Mh. Nispetiye Cad. No:87 Beşiktaş/İstanbul

D Et Ve Et Ürünleri Gıda Pazarlama Ticaret  A.Ş.

Gaziosmanpaşa Mah. Şehit Ömer Sipahioğlu No:8 Çankaya/Ankara

D Et Ve Et Ürünleri Gıda Pazarlama Ticaret  A.Ş.

Esentepe Mh. Büyükdere Cad. A/Blok No:121 Bodrum Kat Ercan Han Şişli/Istanbul

D Et Ve Et Ürünleri Gıda Pazarlama Ticaret  A.Ş.

Bebek Mah. Cevdetpaşa Cad. İpek Sk. No:69/A Beşiktaş/İstanbul

D Et Ve Et Ürünleri Gıda Pazarlama Ticaret  A.Ş.

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:185/176 Kanyon Avm Şişli İstanbul

D Et Ve Et Ürünleri Gıda Pazarlama Ticaret  A.Ş.

Pınar Mah. Katar Cad. İstinye Park Avm No:11/515 Sarıyer İstanbul

D Et Ve Et Ürünleri Gıda Pazarlama Ticaret  A.Ş.

Beyazıt Mah. Çarşıkapı Nur-U Osmaniye Cd. S.Bedesteni Ç. N:29 Fatih/İstanbul

D Et Ve Et Ürünleri Gıda Pazarlama Ticaret  A.Ş.

Harbiye Mah. Maçka Cad. Maçka Palas No: 33 B Şişli/Istanbul

D Et Ve Et Ürünleri Gıda Pazarlama Ticaret  A.Ş.

Merkez Mah. Çökertme Cd. No:6 AA/3 Yalıkavak/Bodrum/Muğla

D Et Ve Et Ürünleri Gıda Pazarlama Ticaret  A.Ş.

Hisarönü Mah. Çubucak Sok. D Otel Apt. N:25/1 Marmaris /Muğla

D Et Ve Et Ürünleri Gıda Pazarlama Ticaret  A.Ş.

Harbiye Mah. Abdi İpekçi Cad. Reasürans Çarşısı 7 8 Şişli/İstanbul

D Et Ve Et Ürünleri Gıda Pazarlama Ticaret  A.Ş.

Caddebostan Mah. Bağdat Cad. Mengüç Apt. No:311/1 Kadıköy/İstanbul

Meng Unlu Mamüller Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yalıkavak Mah. Çökertme Cad. Marina Apt. No: 6 Aa / 3 Bodrum/Muğla

Meng Unlu Mamüller Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Pınar Mah. Katar Cad.İstinyepark Avm Sit.İstinyepark Avm Apt. No:11/436 Sarıyer/İstanbul

Saltbae Restoran İşletmeciliği Turizm Perakende Tekstil ve Yat.A.Ş.

Etiler Mah. Nispetiye Cad No:87 Beşiktaş/İstanbul

Saltbae Restoran İşletmeciliği Turizm Perakende Tekstil ve Yat.A.Ş.

Pınar Mah. Katar Cad. İstinye Park Avm No:11 / 515 Sarıyer/İstanbul

Saltbae Restoran İşletmeciliği Turizm Perakende Tekstil ve Yat.A.Ş.

Beyazıt Mah. Çarsıkapı Nuruosmanıye Cad Sedestenı Çarsısı No:29 Fatih/Istanbul

Saltbae Restoran İşletmeciliği Turizm Perakende Tekstil ve Yat.A.Ş.

Gaziosmanpaşa Mah. Şehit Ömer Sipahioğlu No:8 Çankaya/Ankara

Saltbae Restoran İşletmeciliği Turizm Perakende Tekstil ve Yat.A.Ş.

Yalıkavak Mah.Çökertme Cd.Palmarina Yat Limanı Ada Bölgesi Bodrum/Muğla

Nusret Restaurant LLC

Four Seasons Resort Dubai Unit Dm R3 (B) Restaurant Village Jumeirah Beach Dubai Uae

Nusret Galeria Restaurant Ltd.

Unit Fsv4 Ll02 And Unit   Fsv4 Ll02 (Terrace) Abu Dhabi Global Market Square Level 2, The Galleria, Al Maryah Island, Abu Dhabi Uae

Luxury Food Restaurant LLC

Cr No: 101955, 28Th Floor, Palm Tower B, Po Box: 301377, West Bay / Doha / Qatar

Saltbae Restaurant Limited

Gate Village Building 02 Level Pod Dubai International Finance Center Dubai Uae

Nusret Mykonos Restaurant Bar SA

Pillakiou, Mikonos 846 00, Greece

Nusret UK Ltd.

The Park Tower Knıghtsbrıdge Hotel, 101, Knightsbridge, London Sw1X 7Rn, United Kingdom

Nusret New York LLC

Cbs Building - 60 W 53Rd St, New York, Ny 10019, United States Of America

Nusret Miami LLC

999 Brickell Ave, Miami, Fl 33131, United States Of America

Nusret Dallas LLC

1900 N Pearl St, Dallas, Tx 75201, United States Of America

Saltbae NY LLC

220 Park Ave S, New York, Ny 10003, United States Of America

Nusret Boston LLC

100 Arlington St, Boston, Ma 02116, United States Of America

Nusret Beverly Hills LLC

184 -88 N Canon Dr, Beverly Hills, Ca 90210, United States Of America

Nusret Las Vegas LLC

Mgm Park Complex 3770 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, Nevada 89109, United States Of America

Nusret FH NY LLC

413 West 14Th Street, New York City, New York, 10014, United States Of America

Bizi Instagram'da Takip Edin
@WEARENUSRET